Gülhilal Alakuş

Ahesteler 2, Tuval üzeri yağlıboya, 25x25 cm, İmzalı