Rasin Arsebük

Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 38x31 cm, İmzalı