Mustafa Eldeniz

Peyzaj, Tuval üzeri yağlı boya, 60x90 cm, İmzalı